หน่วยงานวิจัยจากไต้หวัน รับสมัครผู้เชี่ยวชาญไทยทดลองใช้งานสินค้าไต้หวัน

看見泰國編輯團隊

สำนักงานพัฒนาการค้าไต้หวัน (Taiwan Commercial Development Institute/CDRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงกำไรจากไต้หวันและได้รับทุนสนับสนุนโดยหลักจากภาครัฐเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าไต้หวัน มีความประสงค์ที่จะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ของไทยร่วมทดลองใช้สินค้าไต้หวัน และแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานของท่านแก่ประชาชนชาวไทย และทำการตอบแบบสอบถามที่จัดทำโดยหน่วยงานวิจัยเพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น โดยประสบการณ์และความคิดเห็นในการใช้งานของท่านจะได้รับการแปลเป็นภาษาจีนและอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อมอบเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญแขนงที่ต้องการ

1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสุขภาพ อาทิ แพทย์ พยาบาล ฟิตเนสเทรนเนอร์ ครูสอนโยคะ นักกีฬา นักเขียนที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ประเภทสินค้าสำหรับทดลอง เครื่องกรองอากาศและระบายอากาศ อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยหรือ IT อาทิ ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยและวินาศกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ช่างภาพ นักกฎหมายหรือทนายความ นักเขียนที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและความปลอดภัย

ประเภทสินค้าสำหรับทดลอง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหรือการดูแลบ้าน อาทิ เชฟ อาจารย์สอนทำอาหาร นักโภชนาการ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก นักเขียนที่เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหรือการดูแลบ้าน

ประเภทสินค้าสำหรับทดลอง เครื่องครัว เครื่องกรองน้ำ ไม้ถูพื้น อุปกรณ์อบผ้าขนาดเล็ก

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ

มีผู้ติดตามบน FB/IG รวมกันมากกว่า 70,000 คน

หากมีการรีวิวหรือเขียนบทความลงบนฟอรั่มเป็นประจำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมจะส่งสินค้าสำหรับทดลองไปที่บ้านของท่าน ให้ทำการทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์

หลังทำการทดลองแล้วขอให้ท่าน

– โพสต์บทความแชร์ประสบการณ์การใช้งาน (ภาษาไทย) บน FB/IG ของท่าน จำนวน 2 บทความ โดยแต่ละบทความต้องมีตัวอักษรไม่น้อยกว่า 300 คำ และรูปภาพอย่างน้อย 3 ภาพ

– โพสต์บทความ (ภาษาไทย) บนฟอรั่มหรือกระดานสนทนา จำนวน 2 บทความ โดยแต่ละบทความต้องมีตัวอักษรไม่น้อยกว่า 300 คำ และรูปภาพอย่างน้อย 3 ภาพ

ค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

1) เงินสนับสนุนมูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ

2) ประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณ

3) บทความแชร์ประสบการณ์ใช้งานของท่านจะได้รับการแปลเป็นภาษาจีนและอังกฤษเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนในวงกว้าง

4) วิดีโอสัมภาษณ์

หากตัวท่านเองมิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องการแนะนำเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่ท่านแนะนำได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานผู้จัดจะมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นการขอบคุณคำแนะนำและการสนับสนุนจากท่าน

หน่วยงานผู้ดำเนินการโครงการ

VISION THAI สื่อภาษาจีนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย ทีมงานสื่อจากไต้หวันเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อศึกษาและนำเสนอเรื่องราวของประเทศไทยในมุมมองที่หลากหลายแก่ผู้อ่าน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจไทยกับสตาร์ทอัพจากไต้หวัน จีน ฮ่องกง และพื้นที่อื่นที่ใช้ภาษาจีน

ผู้สมัครโปรดส่งข้อมูลกลับมาก่อนวันที่ 29 เมษายน 2561

ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจสมัคร โปรดกรอกข้อมูลในฟอร์มนี้https://goo.gl/forms/ivGcRp0qJCwJ4Bmu2

หากท่านต้องการแนะนำผู้อื่นให้เข้าร่วมโครงการ โปรดกรอกข้อมูลในฟอร์มนี้https://goo.gl/forms/fJRA8TnPFdmHZz1v1

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน ศุณิษา 0917728481 sunisa.t@visionthai.net

分类 未分类