由臺灣文化部、駐泰辦事處主辦,與泰國國鐵局攜手,並由VISION THAI 看見泰國承辦的「暹羅復興I華藍蓬火車站的未來式」,雙邊探討轉型發展。

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางรถไฟ “Renaissance in Siam I: The Future of Hua Lamphong Railway Station” จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มิถุนายนนี้ เผยโฉมอดีตและอนาคตแห่งสถานีรถไฟหัวลำโพง

看見泰國編輯團隊

ด้วยแนวความคิดเบื้องต้นในการบูรณะและปรับเปลี่ยน “สถานีรถไฟหัวลำโพง” เป็น “พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟแห่งประเทศไทย” ซึ่งโครงสร้างและระบบคมนาคมที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (TECO) จึงร่วมมือกับมูลนิธิรถไฟไทย และมอบหมายให้สื่อภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศไทยวิชั่นไทย (VISION THAI) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางรถไฟ “Renaissance in Siam I: The Future of Hua Lamphong Railway Station” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความรุ่งเรืองตลอดหนึ่งร้อยปีของสถานีรถไฟหัวลำโพง และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอนาคตและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงสถานีรถไฟสู่พิพิธภัณฑ์

ลงทะเบียนออนไลน์

สองกิจกรรมอันน่าตื่นเต้น เผยโฉมประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองตลอดร้อยปีของสถานีรถไฟหัวลำโพง

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางรถไฟ “Renaissance in Siam I: The Future of Hua Lamphong Railway Station” จัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ รอบแรกคือการเยี่ยมชมพื้นที่ทางวัฒนธรรมของการรถไฟไทย (Site Visit of Thailand Railway Cultural Venue) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญนำชมพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง รวมถึงวัตถุทางวัฒนธรรมทั้งหมดที่จัดแสดงอยู่ภายในห้องแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับโอกาสได้การเข้าชมระบบการขนส่งทางรถไฟแบบใหม่ของสถานีรถไฟบางซื่อ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นสถานีรถไฟหลักของกรุงเทพฯ ในอนาคต นับเป็นโอกาสหาได้ยากในการเข้าชมพื้นที่ซึ่งไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในยามปกติ

ลงทะเบียนออนไลน์

รอบที่สองคือ การอภิปรายแบ่งปันประสบการณ์และทัศนะในหัวข้อพิพิธภัณฑ์การรถไฟระหว่างไต้หวันกับประเทศไทย (Taiwan-Thailand Railway Museum Experiences Sharing Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน ณ โรงแรมไพร์ม โฮ เท็ล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 16

ลงทะเบียนออนไลน์

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางรถไฟไต้หวัน-ไทย เชิญชวนให้ทุกท่านร่วมอภิปรายอนาคตของสถานีรถไฟหัวลำโพง

การอภิปรายแบ่งปันประสบการณ์และทัศนะในหัวข้อพิพิธภัณฑ์การรถไฟระหว่างไต้หวันกับประเทศไทย (Taiwan-Thailand Railway Museum Experiences Sharing Forum) เป็นการร่วมอภิปรายระหว่างผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและไต้หวัน โดยดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ประธานมูลนิธิรถไฟไทยนำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านทางรถไฟของไทยร่วมอภิปรายกับนักวิชาการด้านทางรถไฟและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไต้หวัน อาทิ ศาสตราจารย์หงจื้อเหวิน, ศาสตราจารย์กัวสงอิ๋ง, ศาสตราจารย์หวงจวิ้นหมิง และนักวิชาการท่านอื่น พร้อมด้วยดร. เฉินกวนฝู่ ผู้อำนวยการแผนกวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (TECO) โดยหัวข้อในการอภิปรายครั้งนี้คือการแบ่งปันประสบการณ์และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางรถไฟ และการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ของไทยและไต้หวัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาชุมชนและการฟื้นฟูทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยรอบสถานีรถไฟหัวลำโพงในอนาคต

ไต้หวันเปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ร่วมอภิปรายจากไต้หวันจะแสดงทัศนะเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไต้หวัน การผลักดันการมีส่วนร่วมของชุมชน พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น และการจัดการและอนุรักษ์ความทรงจำทางวัฒนธรรม รวมถึงหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ โดยจะมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างในการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมของทางรถไฟกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากเมืองไทเป เกาสง ไถหนาน ฮวาเหลียน และเมืองอื่นๆ ส่วนผู้ร่วมอภิปรายจากประเทศไทย จะนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตการพัฒนาสถานีรถไฟหัวลำโพงผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมและการคมนาคม โดยในช่วงท้ายของการอภิปรายจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงทัศนะและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟหัวลำโพงด้วย

ลงทะเบียนออนไลน์

ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรม Renaissance in Siam I: The Future of Hua Lamphong Railway Station จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยวันที่ 28 มิถุนายน เป็นการเยี่ยมชมพื้นที่ทางวัฒนธรรมของการรถไฟไทย (Site Visit of Thailand Railway Cultural Venue) และวันที่ 29 มิถุนายน เป็นการอภิปรายแบ่งปันประสบการณ์และทัศนะในหัวข้อพิพิธภัณฑ์การรถไฟระหว่างไต้หวันกับประเทศไทย (Taiwan-Thailand Railway Museum Experiences Sharing Forum) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ผู้เข้าร่วมมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่ 1: เยี่ยมชมพื้นที่ทางวัฒนธรรมของการรถไฟไทย (Site Visit of Thailand Railway Cultural Venue)

วัน / เวลา: 28 มิถุนายน 09:00-17:00 น.
สถานที่: สถานีรถไฟหัวลำโพง

วันที่ 2: การอภิปรายแบ่งปันประสบการณ์และทัศนะในหัวข้อพิพิธภัณฑ์การรถไฟระหว่างไต้หวันกับประเทศไทย (Taiwan-Thailand Railway Museum Experiences Sharing Forum)

วัน / เวลา: 29 มิถุนายน 09:00-17:00 น.
สถานที่: โรงแรมไพร์ม โฮ เท็ล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 16

*ฟรี บุฟเฟต์อาหารกลางวันของโรงแรม
*ฟรี ที่จอดรถ
*ดูรายละเอียดตารางเวลากิจกรรมได้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์