Jan 2017

อัพเกรดแมลงทอดรถเข็นสู่แมลงอบกรอบบรรจุซอง บทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับผู้บริหารแบรนด์แมลงอบกรอบไฮโซ คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์

ผู้ก่อตั้งแบรนด์แมลงอบกรอบไฮโซ คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเ