Uncategorized

Uncategorized
อัพเกรดแมลงทอดรถเข็นสู่แมลงอบกรอบบรรจุซอง บทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับผู้บริหารแบรนด์แมลงอบกรอบไฮโซ คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์

คุณทัดณัฐเล่าให้เราฟังว่า “หลักการของผมคือ พอคิดแล้วต้องลงมือทำ อย่าทิ้งความคิดใ

Uncategorized
อัพเกรดแมลงทอดรถเข็นสู่แมลงอบกรอบบรรจุซอง บทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับผู้บริหารแบรนด์แมลงอบกรอบไฮโซ คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์

ผู้ก่อตั้งแบรนด์แมลงอบกรอบไฮโซ คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเ